فوتبال بازان فاریاب قهرمان مسابقات زون شمال شدند

6 Dec 2019

۱۵ قوس ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار،استقبال مردم از فوتبال بازان فاریاب که جام قهرمانان مسابقات فوتبال در زون شمال کشور در شهرمیمنه را بدست آوردند.

داکتر نقیب الله فایق والی ولایت فاریاب ،شماری مقام نظامی وشهروندان میمنه به استقبال فوتبال بازان درمنطقه دوراهی خواجه سبزپوش رفتند.

والی فاریاب همچنان گفت که ورزش صلح را به بار میاورد و طالبان نیز به ورزشکاران هنگام عبور از مسیر بزرگ نمبریک آرزوی موفقیت کرده بودند.

ازسوی هم والی فاریاب افزود:که کسب قهرمانی فوتبال بازان این ولایت از میان دود ،بارود وجنگ یک دست آورد بزرگ برای مردم فاریاب می باشد.

ازسوی هم ورزشکاران پس از ورد به شهرمیمنه درجاده های میمنه مورد تشویق قرار گرفتند.

مسابقات فوتبال میان تیم های ولایات بلخ، سمنگان ،جوزجان ،سرپل و فاریاب که در میدان ورزشی جوزجان راه اندازی شده بود فوتبال بازان فاریاب کپ قهرمانی این مسابقات را بدست آوردند.
خبرگزاری چاپار ـ افغانستانSkip to toolbar