گفتمان شهری با حضور مقام های ملکی ونظامی درفاریاب راه اندازی شد

2 Dec 2019

۱۱ قوس ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، روز یکشنبه (۱۰ قوس ۱۳۹۸) گفتمان شهری به ابتکار شاروالی میمنه به حمایت برنامه شهر راه اندازی گردید دراین گفتمان مقام های محلی، فعالان جامعه مدنی، بزرگان قومی ،زنان وجوانان حضور داشتند مقام های دولتی فاریاب پیرامون دستاورد ها،چالش ها،راهکارها وپلان های آینده شان به مردم گزارش ارایه کردند.

انجینر احمد جاوید کیوان شاروال میمنه گفت:که این گفتمان شهری به هدف ارایه گزارش نهاد دولتی از فعالیت هایشان در جریان یکسال برای مردم می باشد.

وی گفت که گفتمان شهری از جمله هدایات ریاست جمهوری کشور می باشد در سومین کنفرانس محلی شاروالان در پهلوی سایر هدایات وبرنامه ها برای پاسخگویی وارایه دستاوردها، بیان چالش ها و شریک سازی طرح های کاری مسوولین برای شهروندان و شنیدن واقعات و نگرانی هاو پشنهادات شهروندان می باشد.

گفتمان شهری دردو بخش امنیتی، انکشافی، اقتصادی فرهنگی ومحیط زیستی بود که در بخش اول راستای دست آورد های امنیتی والی فاریاب، نجیب الله نجیب رئیس امنیت ملی، انصاف الله دولت زي فرمانده لوای اول پیاده، نعمت الله طوفان آمر امنیت فرماندهی امنیه ودربخش دوم رييس خدمات سکتوری، رييس پوهنتون ، رييس شبکه نهاد های جامعه مدنی، رییس محیط زیست ،رییس امور زنان پیرامون مسایل پیشرفت ها برنامه ها بشمول ایده های جدید انکشافات درسطح ولایت موارد اقتصادی فرهنگی ومحیط زیستی معلومات ارایه کردند.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب گفت : که درسال 1398 بتعداد 252 پروژه انکشافی شامل بودجه انکشافی اقرا ومیثاق شهروندی گردیده که ازجمله 63 پروژه به ارزش بیش از 377 ملیون افغانی تکمیل وتطبیق گردیده است که مردم عملآ ازاین پروژه ها استفاده می کنند.

درسال 2019 میلادی ازطریق موسسات همکار بتعداد 46 پروژه رویدست گرفته شده که ازجمله بتعداد 17 پروژه آن به ارزش بیش از 390 میلیون افغانی می شود .
همچنان درسال 1398 ، 80 پروژه ازطریق ادارات دولتی و موسسات همکار با بودجه بیشاز 610 ملیون افغانی تکمیل وتطبیق گردیده است.

ازتکمیل وبه بهره برداری سپرده شدن پروژه های که ازطریق دفاتر همکار صورت گرفته است که ازاین پروژه ها 144 هزار خانواده مستفید شده اند .

واز تکمیل وبه بهره برداری سپرده شدن پروژه های که ازطریق دولت تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده 156هزار خانواده  مستفید شده اند .

قیمت مجموعی پروژه های تکمیل شده 1377ملیون افغانی میباشد . قیمت مجموعی پروژه های تکمیل شده وتحت کار حدود 4 ملیارد افغانی میشود درمجموع از پروژه های تکمیل شده درسال 1398 حدود 3 لک خانواده مستفید شده اند .

والی فاریاب گفت:با ایجاد یک هماهنگی قوی با یک تیم کاری وضعیت جنگی را دراین ولایت کاملا به وضعیت نورمال تغیر یافته و همچنان جلو زور گویی ها گشت وگزار افراد مسلح غیرمسول باج گیری ها خود سری ها وسایر اعمال نیز گرفته شده است.

همچنان فرمانده لوا اول پیاده رئیس امنیت ملی وآمر امنیت فرماندهی امنیه پیرامون مسایل امنیتی توانایی های نیروهای امنیتی ودفاعی دست آوردهای این قوت ها دربخش های مختلف ایجاد فضای مطمین به شهروندان صحبت نمودند وخواستار همکاری مردم را با نیروهای امنیتی ودفاعی شدند.

خبرگزاری چاپار – افغانستانSkip to toolbar