پنج عضو خانواده ولسوال صیاد سرپل کشته وزخمی شدند

2 Dec 2019

۱۱ قوس ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار،ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به خبرگزاری چاپار میگوید: که طالبان شب گذشته بالای منزل مسکونی ولسوال صیاد این ولایت حمله کردند.

امانی افزود، درنتیجه حمله طالبان شب گذشته بالا منزل مسکونی ولسوال صیاد 2 عضو خانواده حیات الله حیات ولسوال صیاد به شمول پسر وکاکایش جان باخته و 3 محافظ امنیتی اش زخم برداشته است.

وی همچنان گفت،که منزل حیات الله حیات ولسوال صیاد سرپل به صورت کامل حریق گردیده است.Skip to toolbar