همایش فرهنگی چاپ کتاب منتخابات ظهیرفاریابی درمیمنه برگزارشد

2 Dec 2019

۱۱ قوس ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، همایش ویژه بخاطر نامگذاری میدان هوایی ملکی میمنه بنام شاعر ودانشمند بزرگ ظهیرالدین فاریابی وتوزیع کتاب منتخبات ظهیر فاریابی ازطرف خبرگزاری چاپار با حضور مقام های ملکی ونظامی، اعضای شورای ولایتی،فعالان جامعه مدنی، سران احزاب سیاسی،فرهنیگیان، بزرگان قومی ،زنان وجوانان درشهرمیمنه راه اندازی گردید.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب با استقبال از راه اندازی همایش فرهنگی به منظور نامگذاری میدانی هوایی ملکی میمنه بنام ظهیر فاریابی وچاپ کتاب منتخبات ظهیرفاریابی گفت: که ارج گزاری به مقام شخصیت های نامدار وشعرای مطرح درسطح ملی وبین المللی فاریاب مسولیت همه می باشد.

ازسوی هم استاد محمد کاظم امینی مولف کتاب منتخبات ظهیرفاریابی دراین همایش فرهنگی نظریات ودیدگاه خود را پیرامون توانایی ظهیرالدین فاریابی  شریک ساخته از حمایت داکتر نقیب الله فایق فاریاب از بخش های فرهنگی دراین ولایت قدر دانی کرد.

استاد حمیدالله بوتون حیدری و استاد محمد اشرف شریفی درهمایش ادبی پیرامون شخصیت شعری وتوانایی های ظهیر فاریابی نیز صحبت کردند.

کتاب منتخابات دیوان ظهیر فاریابی که به مقدمه وکوشش استاد محمد کاظم امینی با حمایت مالی مقام ولایت فاریاب وهمکاری تخنیکی خبرگزاری چاپار اقبال چاپ یافته بود برای اشتراک کننده گان توزیع گردید.

همچنان دراین همایش فرهنگی تندیس های آماده شده به پاس تلاش های والی فاریاب در راستای حکومتداری خوب ازطرف بنیاد اجتماعی داکترسید احمد سادات تندیس ازطرف ولسوال شیرین تگاب سپاس نامه ها ازطریق آمریت ورزشی فاریاب کمپ تاش MMA برای والی فاریاب تفویض گردید.

ازسوی هم بخش دیگر این همایش فرهنگی با اجرای ترانه ها توسط دانش آموزان مکتب لیسه عالی ستار ،مکتب خصوصی تنویر، و آهنگ مقام های اصیل اوزبیکی توسط مقام خوان مشهور کشور عبدالمنان اندخوی خاتمه یافت.

خبرگزاری چاپار – افغانستانSkip to toolbar