طالبان 15 ناظر انتخابات را در پروان ربودند

30 Sep 2019

8 میزان 1398
عبدالقهار وهاب صافی رئیس دفتر کمیسیون انتخابات پروان با تأیید این خبر گفت، (روزیکشنبه 7 میزان) طالبان 7 تن از ناظران کمیسیون انتخابات، یک ناظر شکایات انتخاباتی و متباقی ناظران ربوده شده، مربوط به نامزدان ریاست جمهوری می ‌شوند که گروه طالبان شام گذشته آنها را از یک مرکز رأی دهی در ولسوالی شینواری این ولایت با خود برده اند.

اداره محلی پروان ربوده شدن ناظران توسط طالبان را در ولسوالی شینواری رد نکرده، اما می‌گوید صرف 8 تن از ناظران کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی را گروه طالبان زمانی با خود برده اند که آنان از مرکز رای دهی به سوی خانه‌های شان در حرکت بودند.

وحیده شهکار سخنگوی والی پروان گفت، بزرگان محل برای رهایی این ناظران با طالبان گفت ‌وگو می‌کنند و اگر طالبان آنها را به میانجی ‌گری متنفذین رها نکنند، از نیروی نظامی در برابر آنها کار خواهند گرفت‌.

ولسوالی شینواری ازجمله ولسوالی‌های نا امن ولایت پروان محسوب می ‌شود که گروه طالبان در آن حضور فعال و گسترده دارند.Skip to toolbar