استقبال دبیر کل سازمان ملل از روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

30 Sep 2019

8 میزان 1398

دبیر کل سازمان ملل ،تأمین امنیت و شفافیت انتخابات ششم میزان، از بزرگ ‌ترین آزمون‌های حکومت افغانستان و متحدانش، بوده است.

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل‌متحد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درافغانستان استقبال می‌ کند.

آقای گوترش ازآن چه که تعهد شهروندان افغانستان برای رفتن به پای صندوق‌های رای‌دهی از بهر گزیشن رهبر تازه شان می‌گوید استقبال می‌کند و می‌گوید همه کسانی که با وجود تهدیدهای امنیتی درانتخابات شرکت کردند، ستودنی استند.

دبیرکل سازمان ملل متحد از تمامی طرف‌های دخیل در روند انتخابات می‌خواهد تا نهادهای انتخاباتی را درانجام مسوولیت‌های شان به ویژه رسیده‌گی به هرگونه شکایت از طریق کانال‌ها وراه کارهای مناسب کمک نمایند.

تأمین امنیت و شفافیت انتخابات ششم میزان، از بزرگ‌ترین آزمون‌های حکومت افغانستان و متحدانش، بوده است. دیده شود که در روزهای بعد، به مراحل بعدی این روند، چه‌سان پرداخته خواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات، شام امروز (یک ‌شنبه، 7 میزان ) اعلام کرد که بربنیاد تازه‌ترین آمارهایی‌ که این نهاد از مرکزهای رأی‌ دهی بدست آورده‌است، ۲۱۹۶۴۶۳ (دو میلیون و یک صد نود شش هزار و چهارصد و شصت سه) تن در انتخابات ریاست ‌جمهوری رأی داده ‌اند.

بربنیاد گفته‌ های مسؤولان این نهاد، این آمار تنها از ۳۷۳۶ مرکزی رأی‌دهی است که نتایج آن به کابل رسیده ‌اند و مطمینأ در حال تغییر است.
این کمیسیون، می‌افزاید که تاکنون دربارۀ سرنوشت نتایج آرای ۲۳۴مرکز رأی‌دهی اطلاعی در دست ندارند.
به گفتۀ این نهاد، نتایج آرای ۷۸۶ مرکز رأی‌دهی دیگر در حال رسیدن به دفتر مرکزی این نهاد در کابل اند.Skip to toolbar