کشته وزخمی شدن ۵۷ طالب درفاریاب

26 Sep 2019

4 میزان 1398

به گزارش خبرگزاری چاپار،مقام های امنیتی در فاریاب میگویند؛ شب گذشته طالبان مسلح بالای پوسته های امنیتی و دفاعی در ولسوالی قرمقول تحرکات خویش را آغاز کرده بودندکه با مقاومت نیروهای  امنیتی و دفاعی در تشریک مساعی قوای هوایی کشور به عقب زده شدند.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید: که در نتیجه درگیری ۲۰ طالب کشته و ۳۷ تن دیگر آنان شدیدآ زخم برداشته اند و همچنان در پی نبردها و ضربات هوای بیش از ۲۲ عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و جنگ افزار های سبک و سنگین شان نیز تخریب گردیده است که در میان کشته و زخمیان طالبان چندین تن از افراد کلیدی آنان نیز موجود می باشد.

ازسوی هم مقام های امنیتی فاریاب می افزایند که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با تمام توان مصمم به سرکوبی این گروه می باشند و برای تامین امنیت انتخابات از تمامی گزینه های موجود استفاده خواهند کرد.

طالبان اما در رابطه به کشته وزخمی شدن افراد شان در فاریاب به رسانه ها چیزی نگفته اند.Skip to toolbar