استراحت وزیر تجارت امریکا حین سخنرانی ترامت

25 Sep 2019

3 میزان 1398

وزیر تجارت ایالات متحده امریکا در جریان سخنرانی دونالد ترامپ به خواب رفت.

ویلبر راس، وزیر تجارت امریکا در هفتاد و چهارمین دور جلسه سازمان ملل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور کشور امریکا به خواب رفت که شکار کمره شد.Skip to toolbar