گشایش انتظارخانه شفاخانه سه صد بستر فاریاب

24 Sep 2019

2 میزان 1398
انتظارخانه شفاخانه سه صد بستر ولایتی فاریاب عصر روز گذشته توسط مقام های محلی این ولایت به گشایش یافت.

داکتر محمد نعیم مصمم رییس صحت عامه فاریاب گفت، این انتظارخانه مساحت 1800 متر مربع زمین بطور پخته و اساسی اعمار گردیده است که دارای دو محل جداگانه برای آقایان و  بانوان بوده و گنجایش 300 تن را دارا می‌ باشد.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب حین بهره برداری از این انتظار خانه گفت، هزینه آن که بیشتر از 14 میلیون افغانی می‌باشد از طریق اداره عملیاتی ارگ پرداخته شده است.

وی هم ‌چنان افزود که این یکی از 6 پروژه وعده داده شده رییس جمهور کشور است که طی سفرش به این ولایت بوده و کار پروژه‌های دیگر نیز به شدت جریان دارد.Skip to toolbar