اعضای انسجام جمعیت اسلامی از تیم دولت ساز اعلام حمایت کردند

23 Sep 2019

31 سنبله 1398
در سه گردهمایی جداگانۀ امروز در کابل، شماری از هزاره‌ها، شماری از اعضای شورای انسجام جمعیت اسلامی و شماری از بزرگان اقوام ولسوالی شکر درۀ کابل، پشتیبانی شان را از اشرف غنی اعلام کردند.

محمد اشرف غنی در سخنرانی‌اش در یکی از این گردهمایی‌‎ها، گفت که حکومت و مردم افغانستان صلح حزبی، قومی و سمتی نمی ‌خواهند بل صلح ملی می‌خواهند: «وعدۀ من به ملت افغانستان است که صلح در شک نمی‌آید؛ صلح ملی است نه سمتی، نه حزبی، نه قومی.

قرار است پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌‎جمهوری، تا چهارشنبه شب (سه میزان) ادامه داشته باشند. پس از چهل هشت ساعت دورۀ سکوت، به روز ششم ماه میزان انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.



Skip to toolbar