حریق ساختمان فرماندهی پولیس  ولسوالی درقد تخارتوسط طالبان

22 Sep 2019

31 سنبله 1398

طالبان چاشت امروز یک‌ شنبه (31 سنبله) ساختمان فرماندهی پولیس ولسوالی درقد را آتش زده ‌اند. مرکز این ولسوالی حدود دو هفتۀ پیش به تصرف طالبان درآمده است.

باشنده‌گان محل می ‌گویند، طالبان پس از بیرون ‌کردن تمامی تجهیزات فرماندهی پولیس، ساختمان آن را آتش زده‌اند.

خلیل اسیر، سخنگوی پولیس تخار با تأیید این خبر می‌گوید که گروه طالبان با ماین‌گذاری، ساختمان فرماندهی پولیس درقد را منفجر کرده‌اند.

مقام‌های حکومت محلی تخار می‌گویند، به زودی عملیاتی را برای  پس‌گیری این ولسوالی راه‌اندازی می‌کنند.

باشنده‌گان درقد با ابراز نگرانی از ماندگارشدن طالبان در مرکز ولسوالی درقد می‌گویند که اگر این گروه به زودی سرکوب نشوند، تصرف دوبارۀ این ولسوالی برای نیروهای امنیتی سخت خواهد شد.Skip to toolbar