باشنده گان فاریاب همایش کمپاینی تکت انتخاباتی ثبات وهمگرایی را بشکل اعتراضی ترک کردند

19 Sep 2019

28 سنبله 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار، همایش کمپاین انتخاباتی تکت ثبات وهمگرایی هنگام صحبت رهبری این تکت بدلیل مطرح نکردن برنامه آینده این تکت انتخاباتی درصورت برنده شدن به انتخابات ریاست جمهوری برای مردم فاریاب آنان همایش را به گونه اعتراضی ترک کردند.

در همایش کمپاینی تکت انتخاباتی ثبات وهمگرایی درحالیکه داکتر عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری وجنرال عبدالرشید دوستم وسایر اعضای کلیدی این تیم  به فاریاب سفرکرده بودند نزدیک به دوهزار تن از طرفداران حزب جنبش ملی وجمعیت اسلامی اشتراک داشتند.

رهبری تکت انتخاباتی ثبات وهمگرایی در جریان صحبت های شان با آنکه برنامه های این تیم را درصورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری برای باشنده گان فاریاب مطرح نکردند اما هنگام صحبت های شان والی فاریاب را مورد تهدید قرار دادند.

ازسوی هم باشنده گان فاریاب بدلیل مطرح نکردن برنامه های آینده تکت انتخاباتی ثبات وهمگرایی عکس های رهبری تکت انتخاباتی را پاره کرده وبه شکل اعتراضی همایش را که رهبری تکت انتخاباتی در حال صحبت بودند ترک کردند.

همچنان شماری زیادی از بانوان ومردان بدلیل پرداخت نشدن هزینه وعده شده توسط تکت انتخاباتی ثبات وهمگرایی به آنان بخاطر اشتراک  دراین همایش شکایت کرده می گویند که برای آنان مبلغ چهار هزار افغانی وعده شده بود اما فریب دادند.

با این همه تهدید مقام های حکومتی درجریان کمپاین های انتخاباتی توسط نامزدان خلاف قانون می باشد اما با آنهم رهبری تکت انتخاباتی ثبات وهمگرایی مقام های محلی فاریاب تهدید کردند.Skip to toolbar