هشدار والی فاریاب: کارمندان دولتی حق اشتراک در کمپاین های انتخاباتی را ندارند

18 Sep 2019

۲۷ سنبله ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب امروز در برنامه توزیع کیت های تنظیف برای نزدیک به ۲۰ مکتب در شهر میمنه از سوی شاروالی میمنه صحبت می کرد گفت:که كارمندان ادارات ملكي و نظامي حق ندارند به همايش هاي كمپايني حضور یابند.

انجینر احمد جاوید کیوان شاروال میمنه گفت که این کیت ها شامل ۴۲ قلم مواد ازجمله ماشین درو سرسبزی ، واترپمپ ، زباله دانی ، جاروب های دستی ، وسایل ورزشی وغیره میباشد.

وی گفت: این وسایل بخاطر تنظیف و سرسبزی مکاتب ازطریق کمیته های شاروالی های مکاتب که ازسه سال به این طرف دراین مکاتب فعالیت دارند مورد استفاده قرار می گیرد که این برنامه میتواند بحث شهروندی وتوانای شاگردان را در بحث شهروندی وداشتن محیط پاک وسرسبز بالا ببرد که حدود 3 هزار شاگرد ازاین برنامه مستفید می شوند.

در این حال داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب با استقبال از راه اندازی این برنامه گفت: بخاطر داشتن محیط سرسبز هریک ازهموطنان ما نه تنها درمکاتب بلکه درسطح شهر بخاطر رعایت شدن حفظ الصحه محیطی احساس مسولیت داشته باشند واین فرهنگ بیشتر بین اطفال وشاگردان مکاتب ترویج داده شود .

همچنان والی فاریاب درادامه ازپیشرفت کارها درقسمت ملحق شدن زمین فعلی دفترولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشربه زمین لیسه گوهر شاد بیگم که در کنار این مکتب موقعیت دارد نیز خبر داد.

باید گفت: این کیت ها ازطریق برنامه شهر به مکاتب تحت پوشش توزیع گردید که هزینه آن دو ملیون افغانی می شود.Skip to toolbar