یک سرباز امریکایی درافغانستان کشته شد

17 Sep 2019

26 سنبله 1398

مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در خبرنامه‌ یی ناوقت دوشنبه (۲۵ سنبله) گفته‌است که یک سرباز امریکایی در یک رویداد در افغانستان، کشته شده‌است.

ازسوی هم مأموریت حمایت قاطع ناتو دربارۀ هویت این سرباز و محل رویداد، جزئیات ارایه نکرده‌است.

با کشته شدن این سرباز، شمار نیروهای امریکایی که از آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون در رویدادهای جداگانه کشته شدند، به ۱۷ تن رسید.

هم اکنون چهارده هزار نیروی امریکایی و شش هزار نظامی ناتو درافغانستان حضور دارند.

درهمین حال، طالبان روز گذشته ادعا کرده‌ اند که نیروهای امریکایی را در ولایت کندهار هدف قرار داده‌اند.Skip to toolbar