یک تالار عروسی در شهر میمنه لاک ومهر شد

17 Sep 2019

۲۶ سنبله ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، اداره شاروالی میمنه وکمیسیون جلوگیری از رواجهای ناپسند در عروسی ها، تالار عروسی ارمغان را در شهر میمنه لاک ومهر کرد.

احمد جاوید کیوان شاروال میمنه می گوید که تالار عروسی ارمغان امروز زمانی لاک ومهر گردید که
خلاف فیصله دوماه پیش رهبری و اعضای شورای علماء فاریاب بخاطر برداشتن رسم و رواجهای نا پسند در عروسی ها نشستی را در اداره حج و اوقاف برگزار و فیصله‌ نامه ۱۶ ماده یی را صادر نموده بود عملکرده است

در فیصله نامه این کمیسیون آمده بود که پس از این هر کسیکه از سه لک اضافه مَهر بگیرد و از ۳۰۰ نفر بیشتر به عروسی دعوت کند با واکنش جدی رو به رو خواهند شد.

شاروال میمنه گفت: که امروز در یک مراسم عروسی به تالار عروسی ارمغان بیش از ۵۰۰ تن دعوت گردیده بود به همین دلیل توسط کمیسیون لاک ومهر شده است.

وی همچنان به سایر مالکان تالار های عروسی در فاریاب هشدار داد که اگر خلاف فیصله کمیسیون عمل نمایند لاک مهر خواهند شد.Skip to toolbar