بیش از شش هزار خانواده در بغلان براثر جنگ بیجا شدند

17 Sep 2019

27 سنبله 1398

شفیق ‌الله شفیق، رئیس مهاجرین و برگشت کننده ‌گان بغلان می‌گوید، درگیری‌های اخیر در این ولایت سبب شده بیش از 6 هزار خانواده آواره شوند و به دلیل حضور کمرنگ نهادهای کمک‌رسان، آنان نتوانسته‌اند به گونۀ کامل به این آواره‌گان رسیده‌گی کنند.

به گفتۀ او، این اداره توانسته ‌است تنها به 250 خانواده پول نقد کمک کند و تیم‌های سیار این ریاست برای بررسی وضعیت آواره‌گان به مناطق مختلف بغلان فرستاده شده‌اند.

آقای شفیق از تمامی نهادهای کمک کنندۀ ملی و بین المللی می‌خواهند به گونۀ فوری به آواره‌گان بغلان کمک کنند.

شماری از آواره ‌گان بغلان که از جنگ به ستوه آمده‌اند می ‌گویند، به دلیل درگیری‌ها مجبور به ترک خانه‌های‌شان شده‌اند و حکومت تا کنون به مشکلات آنان رسیده‌گی نکرده‌است.

طالبان دو هفته پیش به شهر پلخمری مرکز بغلان حمله کردند که در نتیجۀ آن بیش از 200 تن کشته و زخمی و 6 هزار تن دیگر آواره شدند.Skip to toolbar