سنگ بنای یک ساختمان دخترانه درفاریاب گذاشته شد

15 Sep 2019

24 سنبله 1398

گزارش خبرگزاری چاپار،کار ساخت تعمیر جدید لیسه نسوان افغانکوت شهر میمنه با هزینه حدود 80 میلیون افغانی صبح امروز آغاز شد.

احمد شعیب نوری سرپرست ریاست معارف ولایت فاریاب گفت، این ساختمان مکتب دخترانه  در سه طبقه با داشتن 42 صنف درسی، شش اتاق کاری، دیوار احاطوی با یک باب چاه عمیق به عمق 150 متر ساخته می‌ شود که کار آن طی  18ماه به پایان می‌رسد.

سرپرست ریاست معارف فاریاب همچنان افزود، هزینه ساخت این مکتب از سوی کشور شاهی ناروی پرداخت می ‌شود.

در این لیسه دخترانه حدود سه هزار شاگرد مصروف آموزش هستند و نسبت نبود صنوف درسی دچار مشکلات فراوان بودند که با تکمیل کار تعمیر جدید این لیسه مشکلات موجود آنان مرفوع خواهد شد.

دراین حال داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب از کمک های کشور شاهی ناوری بخاطر ساخت وساز ساختمان های مکاتب در این ولایت قدر دانی کرد.

همچنان والی فاریاب از کشور شاهی ناروی خواستار ادامه کمک های بشر دوستانه خویش برای مردم این ولایت گردید.Skip to toolbar