راه اندازی مسابقه بایسکل رانی در فاریاب

13 Sep 2019

۲۲ سنبله ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار،مسابقه بایسکل رانی در شهر میمنه به منظور تشویق مردم به روند انتخابات وایجاد فضای اتحاد،واتفاق میان مردم راه اندازی گردید.
در مسابقه امروز بشمول داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب برید جنرال غیب الله سادات فرمانده امنیه و دها تن از جوانان اشتراک نموده بودند، اشتراک کننده گان این مسابقه چندین کلیومتر  فاصله را رکاب زدند.

امید الله مقام اول ،محمد سرور مقام دوم ومقام سوم را محمد آذر کسب کردند.

برای مقام  اول یک عراده بایسکل ورزشی  وبه مقام های دوم وسوم پول نقد جایزه داده شد.Skip to toolbar