حمله تهاجمی طالبان بالای پوسته های امنیتی شاهراه سرپل ـ جوزجان

12 Sep 2019

۲۱ سنبله ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع در سرپل از حمله گروهی طالبان بالای پوسته های امنیتی محافظت عامه در مسیر شاهراه سرپل وجوزجان خبر میدهد.

نورآغای فیضی سخنگوی پولیس سرپل با تایید این خبر به خبرگزاری چاپار میگوید: شب گذشته طالبان بالای پوسته های امنیتی محافظت عامه که در مسیر شاهراه نمبر1 سرپل وجوزجان قرار دارد حمله تهاجمی نموده بودند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی تقابل شده با تلفات سنگین عقب زده شدند.

فیضی افزود: در این درگیر دو تن از طالبان بنامهای خدای نظیر وخالد کشته شدند ویک تن دیگر شان نیز مجروح گردیدند.

طالبان تاحال در رابطه به درگیری ها شاهراه سرپل ـ جوزجان ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar