گرامیداشت از هفته شهید درفاریاب

9 Sep 2019

18 سنبله 1398

به گزارش خبرگزاری چاپار، از هفته شهید و18 مین سالگرد درگذشت احمدشاه مسعود باحضور مقام های محلی سران احزاب سیاسی علمای دینی ،اعضای شورای ولایتی مقام های نظامی بزرگان قومی، زنان وجوانان فاریاب گرامیداشت به عمل آمد.

در نخستین لحظات محفل گرامیداشت از هفته شهید پیام تسلیت احزاب سیاسی،شورای ولایتی ونهاد های نظامی به خوانش گرفته شد.

داکتر نقیب فایق والی فاریاب در محفل گرامیداشت گفت این هفته یاد بود از ایثار و فدا کاری های قهرمانان افغانستان است که به خاطرعشق به وطن جان های شان را قربان کردند.

والی فاریاب همچنان گفت که شهدای قهرمان افغانستان به خاطر حراست از وطن و آزادی مردم تا آخرین رمق حیات به مبارزه شان ادامه دادند.

همچنان والی ولایت فاریاب به مردم اطمینان داد که در عرصه امنیت خاطر جمع باشند وضع امنیتی فاریاب فعلا نسبت به دیگر ولایات شمال از بهتر است واین این همه بدون همکاری مردم و ارگان های محلی مردم فاریاب غیر ممکن می باشد.Skip to toolbar