لت وکوب یک فردملکی به جرم عدم پرداخت ۳۰۰ افغانی طالبان توسط طالبان در فاریاب

9 Sep 2019

۱۸ سنبله ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، یک فرد ملکی به جرم عدم پرداخت ۳۰۰ افغانی توسط طالبان درفاریاب بی رحمانه لت وکوب گردید.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب گفت: این فرد نعمت الله ۲۲ ساله ،باشنده قریه چغاتک ولسوالی المار به جرم عدم پرداخت ۳۰۰ افغانی عشر برای طالبان توسط ملا محمد امین مشهور به فرقانی که خود را مسئول نظامی طالبان برای ولسوالی المارمیخواند اینگونه شلاق زده شد.

به گفته وی نعمت الله یک فرد ملکی و دست فروش در بازار المار میباشد و هیچ گونه ارتباط با گروه و فرد ی ندارد .Skip to toolbar