توزیع مواد غذایی وغیر غذایی برای بیش از 30 خانواده درفاریاب

9 Sep 2019

18 سنبله 1398

به گزارش خبرگزاری چاپار، برای 33 خانواده متضرر از جنگ‌ها در ولایت فاریاب کمک‌های خوراکی و غیرخوراکی توزیع گردید.

عبدالمقیم راسخ معاون مقام ولایت فاریاب می ‌گوید، برای 33 خانواده متضرر ناشی از جنگ‌ها که بیشترین آنان متضررین اثابت ماین هاوان در بازار ولسوالی خواجه سبز پوش می‌باشند، مواد خوراکی و غیرخوراکی توزیع گردید.

وی افزود که برای هر خانواده 13 قلم مواد شامل دو بوری آرد، دو خریطه برنج، سه قطی روغن، لوبیا، شکر، چای، و مواد غیر خوراکی توزیع گردید.

در این حال کمک ‌دریافت کنندگان با ابراز خوشی از دریافت این کمک‌ها از دولت می‌خواهند؛ تا کمک‌های بیشتری به این خانواده توزیع نمایند.Skip to toolbar