سقوط ولسوالی انار دره فراه بدست طالبان

7 Sep 2019

۱۶ سنبله ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار محب الله محب سخنگوی پولیس فراه میگوید، نیرو های امنیتی که در ولسوالی اناردره بودن توان مقابله با گروه طالبان را نداشته اند، بخاطر جلوگیری از وارد شدن تلفات عقب نشینی کردند.

وی افزود. نیرو های بیشتر از مرکز بخاطر پاک سازی شهر فراه و ولسوالی های این ولایت اعزام شدند.

همچنان آقای محب گفت آمار دقیق از تلفات از نیرو های امنیتی و گروه طالبان تاحال در دست نیست.

به گفته مقام های امنیتی ولسوالی انار دره توسط ۵۰ نیروی امنیتی تامین امنیت میشد.Skip to toolbar