باز داشت 9 تن به اتهام سرقت و همکاری با طالبان درسمنگان

6 Sep 2019

۱۵ سنبله ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، پولیس و اداره امنیت ملی سمنگان از بازداشت ، ۹ تن در پیوند به سرقت های مسلحانه وهمکاری با طالبان، در ولسوالی حضرت سلطان، ساحه لرغان این‌ ولایت خبر میدهند.

عبدالمنیر رحیمی سخنگوی پولیس سمنگان به خبرگزاری میگوید :در نتیجه عملیات جداگانه نیروهای پولیس ملی؛ یک سرگروپ دزدان تفنگدار حرفه یی ساحه لرغان شهر ایبک را به شکل زخمی همراه با چهار فرد دیگر به اتهام دزدی مسلحانه از محل رویداد بازداشت کرده است.

آقای رحیمی افزود: این شمار دزدان مسلح در ساحه لرغان شهر ایبک میخواستند موتر های مسافربری را توقف و سپس پول و اموال مسافرین راسرقت نمایند که سرانجام در نتیجه یک عملیات هدفمند نیروهای پولیس فرماندهی پولیس سمنگان، یک سرگروپ دزدان مسلح حرفویی بنام راجب شدیدا زخمی شده و با یک‌ میل‌سلاح اش بدست پولیس افتاده است.

وی گفت: هم چنان در نتیجه تلاش های کارمندان مدیریت مبارزه علیه جرایم جنایی و حوزه اول امنیتی و پولیس شاهراه فرماندهی امنیه ولایت سمنگان پنج فرد به اتهام دزدی مسلحانه از محل رویداد و مرکز شهرایبک بازداشت شده اند.Skip to toolbar