اولین همایش کمپاین انتخاباتی تیم دولت ساز در فاریاب برگزارشد

5 Sep 2019

۱۴ سنبله ۱۳۹۸

نزدیک به ۲۲ روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است اما امروز (پنجشنبه ۱۴ سنبله) شهر میمنه شاهد برگزاری نخستین همایش بزرگ انتخاباتی بود.

عبدالاحد ایلبیک عضو شورای ولایتی ورییس دفتر ستاد انتخاباتی دولت ساز در فاریاب گفت: که مردم این ولایت با استقبال از برنامه بنیادی تکت انتخاباتی دولت ساز در بخش های اقتصادی، بازسازی،حضور پررنگ جوانان ،زنان در حکومت ومبارزه علیه فساد حمایت شانرا این تکت انتخاباتی اعلام کردند.

آقای ایلبیک همچنان گفت :که هزاران باشنده فاریاب بشمول زنان وجوانان از برنامه آینده تکت انتخاباتی دولت ساز اعلام حمایت وپشتبانی نمودند.

محمد یوسف غضنفر معاون سوم تکت انتخاباتی دولت ساز به منضور اشتراک به همایش بزرگ مردمی به شهر میمنه سفر کرد و برنامه های آینده تکت انتخاباتی دولت ساز را در بخش های اقتصادی، امنیتی وبازسازی به مردم شریک ساخت.

همچنان آقای غضنفر از تمام مردم خواست بخاطر اشتراک در پروسه ملی انتخابات ریاست جمهوری بتاریخ ۶ میزان اشتراک نمایند تا سرنوشت شانرا رقم بزنند.

در این حال مقام های ملکی ونظامی فاریاب برای تامین امنیت کمپاین های انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری وعده سپردند که نیروهای امنیتی با تمام امکانات روند انتخابات وبخصوص برنامه کارزار های انتخاباتی کاندیدان را تامین امنیت می نمایند.

ازسوی باشنده گان فاریاب از تامین امنیت شهر میمنه وبخصوص همایش اولین کمپاین انتخاباتی در این ولایت قدردانی کردند واز سایر مردم نیز خواستار همکاری با نیروهای امنیتی شدند.

در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو ۱۸ تن خود را کاندید کردند اما زمان محدود به برگزاری انتخابات باقی مانده شمار محدود ستاد های انتخاباتی در فاریاب به کمپاین های انتخاباتی آغاز کردند.

با این همه روز گذشته جلسه امنیتی تحت ریاست داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب با حضور مقام نظامی و ریسان کمیسیون مستقل انتخابات وشکایات انتخاباتی بخاطر تامین امنیت کمپاین های انتخاباتی و محلات رای گرفته شده بود.Skip to toolbar