20 طالب بشمول یک معاون ولسوال نامنهاد این گروه درسمنگان کشته شد

3 Sep 2019

12 سنبله 1398

به گزارش خبرگزاری چاپار،شب گذشته طالب بالای پوسته امنیتی چپچل  ولسوالی دره صوف پایین سمنگان حمله تهاجمی کردند.

عبدالمنیر رحیمی سخنگوی پولیس سمنگان به خبرگزاری چاپار میگوید: در نتیجه نبرد ها و ضربات قوای هوای 15 طالب کشته و 20 تن دیگر زخمی شده اند.

آقای رحیمی افزود مولوی شاه مسوول نظامی طالبان برای ولسوالی دره صوف پایین، روف خاکسار معاون ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی دره صوف بالا سمنگان و حنظله از افراد کلیدی طالب درمیان کشته شده گان بوده است.Skip to toolbar