طالبان بخش های از شهر کندز را تصرف کردند

31 Aug 2019

۹ سنبله ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، طالبان حملات گروهی شان را از نقاط مختلف بالای مرکز ولایت کندز راه اندازی نمودند.

سید سرور حسینی سخنگوی قومندان امنیه ولایت کندز به خبرگزاری چاپار گفت: که درگیری میان نیروهای دولتی با طالبان به شدت جریان دارد.

همچنان آقای حسینی گفت: که نیروهای امنیتی توان دفع حملات طالبان را دارد و قوای هوایی نیز وارد صحنه جنگ شد.

آقای حسینی افزود: که شفاخانه حوزوی ولایت کندز به حاکمیت طالبان قرار دارد.

اما تاحال مشخص نیست که چقدر از اراضی ولایت کندز به دست طالبان افتاده است.

تااکنون  تلفات ابتدایی جنگ در شهر کندز معلوم نیستSkip to toolbar