تیرباران سه باشنده سمنگان توسط طالبان

27 Aug 2019

۵ سنبله ۱۳۹۸

عبدالله گارد فرمانده امنیه سمنگان به خبرگزاری چاپار میگوید: طالبان روز شنبه اول سنبله پنج تن از باشندگان سمنگان را ربودند که در میان ربوده شدگان یک عضوی شورای ولایتی نیز بود پس از گذشت یک شبانه روز جسد سید عبدالحلیم سادات عضوی شورای ولایتی را نیرو های افغان از چشمه شیر کشف نمودند.

آقای گارد می‌ افزاید: حکیم قومندان ، نصرت الله وحاجی قادر که سه تن از  ربوده‌ شده گان چندی قبل بودند توسط گروه طالبان نیز تیرباران شدند.Skip to toolbar