تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را 72 هزار نیروی امنیتی بدوش خواهد داشت

27 Aug 2019

5 سنبله 1398
سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت: بیش از 72 هزار نیروی نظامی تامین امنیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور را برعهده دارند.

نصرت رحیمی گفته است: ما در حال کار روی یک نقشه جامع برای تأمین امنیت روند انتخابات، پیش از رای گیری، در روز رأی گیری و پس از برگزاری انتخابات هستیم.

رحیمی افزود: براساس این برنامه بیش از 72 هزار نیروی نظامی وظیفه دارند امنیت روند انتخابات را که برای کشور حیاتی و ملی است، تأمین کنند.

وی همچنین گفت: دولت ممکن است در صورت لزوم از نیروهای تحت رهبری ایالات متحده درخواست کمک کند.
سومین انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان براساس اعلام کمیسیون انتخابات ۶ میزان ۱۳۹۸ اعلام کرد. برای برپایی انتخابات ۱۴۹ میلیون دالر بودجه تعیین شده‌ است.Skip to toolbar