باز داشت یک فروشنده مواد مخدر درفاریاب

24 Aug 2019

2 سنبله 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار،پولیس فاریاب از بازداشت یک فروشنده مواد مخدر با سه میل سلاح در فاریاب میدهد.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید: منسوبین مدیریت مبارزه با مواد مخدر طی یک عملیات خاص در ولسوالی اندخوی اسامی ابراهیم مشهور به رئیس را به جرم فروش مواد مخدر گرفتار نموده اند.

یورش گفت از نزد مجرم دو میل سلاح نوع کلاشینکوف یک میل تفنگچه و صد فیر مرمی کلاشینکوف با مقدار  507 گرام مت ام فیتامین ،640 گرام هیروین، 2.400 کیلوگرام چرس و یک کیلو گرام تریاک به دست آمده قضیه تحت بررسی پولیس قرار دارد.
خبرگزاری چاپار – افغانستانSkip to toolbar