باز داشت دو تن به جرم فساد اخلاقی در پروان

24 Aug 2019

2 سنبله 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در پروان از باز داشت دو تن در پیوند به فساد اخلاقی دراین ولایت خبرمیدهند.
محمد سلیم نوری سخنگوی فرمانده امنیه پروان گفت :  دو تن درپیوند به فساد اخلاقی ازسوی پولیس درپروان بازداشت گردید اند.
آقای نوری افزود طبق پلان مشترک پولیس مدیریت تروریزم وپولیس مدیریت مبارزه علیه جرایم جنائی فرماندهی امنیه ولایت پروان درجریان چک پاینت های مشترک دوتن مسکونین قریه عبدی بای مرکزولایت پروان را درحالی بازداشت کردند که یک تن را جهت عمل نامشروبه جای نامعلوم درحال انتقال بودند مظنونین تحت نظارت قراردارند.
خبرگزاری چاپار – افغانستانSkip to toolbar