ازیک انفجارماین درهرات جلوگیری شد

24 Aug 2019

2 اسد 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی درهرات می گویند که پولیس این ولایت ازیک انفجار ماین جلوگیری کرده است.

دفتر مطبوعات پولیس هرات با نشر خبرنامه گفته است که یک عدد بشکه 10 لیتره که مملو از مواد انفجاری در مسیر شاهراه هرات، چشت جابجا گردیده بود توسط پولیس این ولایت کشف وخنثی گردید.

خبرنامه می افزاید با خنثی سازی ماین کار گذاری شده ازیک انفجار بزرگ جلوگیری شده است.
خبرگزاری چاپار – افغانستانSkip to toolbar