فراغت بیش از 70 محصل ازپوهنتون فاریاب

23 Aug 2019

1 سنبله 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار، جشن فراغت سومین دور محصلان پوهنحی شبانه پوهنتون فاریاب( روز پنجشنبه 31 ماه اسد) درشهرمیمنه برگزار شد.

ماستر فیروز اوزبیک کریمی رییس پوهنتون فاریاب میگوید: که در سومین دور فراغت پوهنحی شبانه ادبیات وعلوم بشری 76 تن از طبقه اناث وذکور سند فراغت را از رشته های ادبیات دری، ادبیات اوزبیکی و ادبیات انگلیسی بدست آوردند.

این شمار محصلان شبانه پوهنتون فاریاب در حالی از پوهنحی ادبیات وعلوم بشری سند فراغت بدست آوردند که چندی پیش نیز به تعداد 56 تن از جمله 33 تن ذکور و ۲۳ تن اناث از بخش شبانه پوهنحی تعلیم وتربیه سند فراغت بدست آورده بودند.

خبرگزاری چاپار – افغانستانSkip to toolbar