کشته وزخمی شدن 11 طالب و6 نیروی امنیتی دربلخ

22 Aug 2019

31 اسد 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در قول اردوی 209 شاهین دربلخ می گویند که درنتیجه جنگ میان نیروهای امنیتی با طالبان به هرطرف تلفات وارد شده است.

جگرن محمد حنیف رضایی سخنگویی قول اردوی 209  شاهین خبرگزاری چاپار میگوید: درنتیجه درگیری نیروهای امنیتی شامل عملیات شاهین (211) درمنطقه چهارسرکه مرگین تپه ولسوالی بلخ شش طالب کشته و5 تن دیگرشان زخمی برداشته اند.

ازسوی هم سخنگوی قول اردوی 209 شاهین گفت: که دراین درگیری ها به افراد ملکی کدام آسیب نرسیده اما  یک نیروهای امنیتی کشته به 5 تن دیگرزخم برداشته است.
خبرگزاری چاپار- افغانستانSkip to toolbar