توزیع کمک برای بیش از ۱۷۰ خانواده درفاریاب

21 Aug 2019

۳۰ اسد ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، روند توزیع کمک برای بیش از ۱۷۰ خانواده بیجا شده در فاریاب کمک های غذایی وغیر غذایی صورت گرفت.

به گفته مسولین مواد غذایی شامل آرد،روغن،بیسکویت،نخود،قیماق،پیلمپی و نمک  از طرف دفتر W F P  برای ۱۷۷ خانواده متضرر از جنگ توزیع گردید.

همچنان برای این شمار خانوده مواد غیر غذایی از جمله بالون گاز، بُشکه آب، چراغ چارجی، کمپل، دو تخته پتو، یک ترپال شش متره، لباس بوت جراب و کمپل طفلانه از سوی دفتر حمایت اطفال توزیع گردید.

خبرگزاری چاپار ـ افغانستانSkip to toolbar