باز داشت آمر شهدا ومعلولین سمنگان به جرم فساد اداری

21 Aug 2019

۳۰ اسد ۱۳۹۸

آمر شهدا و معلولین سمنگان به اتهام فساد محکوم به حبس تنفیذی و از وظیفه سبک دوش گردید.

ذبیح الله حیانی آمر شهدا و معلولین سمنگان بیش از پنج سال می شود که در این نهاد ایفای وظیفه می کرد که به اتهام اخذ رشوت توسط ریاست امنیت ملی بازداشت گردیده بود.

امروز (چهار شنبه ۳۰ ماه اسد) محکمه متهم در دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه و جرایم ناشی از فساد اداری محمکه ابتدائیه شهری ولایت سمنگان دایر گردید.

آمر شهدا و معلولین ولایت سمنگان را در یک جلسه علنی قضاییه به اتهام جرم اخذ رشوت به مدت یک سال و شش ماه حبس تنفیذی ،جریمه نقدی و از وظیفه خویش سبک دوش گردید.Skip to toolbar