۲۸ اسد صدمین سالگرد استقلال کشور در فاریاب به گونه ویژه برگزار شد

19 Aug 2019

۲۸ اسد ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار،همزمان باسایر ولایات کشور اما در فاریاب جشن صدمین سالگرد استقلال کشور به گونه بی سابقه برگزار شد.

در جشن صدمین سالگرد استقلال کشور مقام های ملکی ونظامی وهزاران تن از باشنده گان فاریاب بشمول بانوان اشتراک کردند.

در نخستین لحظات آغاز جشن صدمین سالگرد استقلال کشور به منار تازه ساخته شده استقلال در پارک شهر میمته اکلیل گل گذاشته شد.

در ادامه جشن استقلال دانش آموزان مکاتب ،کارمندان اداره برق ، تیم تنظیف شاروالی میمنه ورزشکاران ریژه رسم گذشت را به احترام ۲۸ اسد صدمین سالگرد سپری کردند.

نمایشگاه محصولات زراعتی ،صنایع دستی، برنامه تفریحی از دیگر بخش های جشن صدمین سالگرد استقلال کشور در فارباب بود.

همچنان در جشن استقلال در فاریاب بزرگ ترین بالون استقلال که توسط یکتن از جوانان خلاق بنام خیرمحمد ساخته شده بود از سوی مقام های محلی ونظامی به آسمان میمنه به پرواز در آورده شد.

در این حال باشنده گان فاریاب از برگزاری جشن استقلال در این ولایت که به گونه بی سابقه تجلیل گردید استقبال کرده ومردم را همدیگر پذیری واتحاد واتفاق دعوت نمودند.Skip to toolbar