ارگ حمله انفجاری بر یک مراسم عروسی در شهر کابل را محکوم کرد

18 Aug 2019

27 اسد 1398
ارگ ریاست جمهوری افغانستان حمله انفجاری  در یک جشن عروسی که باعث کشته وزخمی شدن دها فردملکی گردید محکوم کرد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این عمل را به شدید ترین الفاظ محکوم نموده و آنرا بزرگترین و فجیع ترین جنایت علیه بشریت و انسانیت عنوان کرده گفت: آماج قرار دادن مردم ما در مراسم خوشی، مکاتب، مساجد، بازارها و مکان های عامه نشان دهنده قساوت یک گروه هراس افگن است که برای کشتن مردم بی گناه ما کمر بسته اند.

رئیس جمهور افزود که جامعه جهانی نباید در قبال این گونه اعمال ضد بشریت خاموشی اختیار کند، بلکه در ردیابی و محکومیت عاملین آن در کنار مردم افغانستان بایستند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به مسئولین مربوطه هدایت داد تا چگونگی وقوع این رویداد غم انگیز را بررسی همه جانبه نموده و به زخمی ها و خانواده های قربانیان رسیده گی عاجل نمایند.

رئیس جمهور کشور گفت که طالبان با نکوهش این حمله نمی ‌توانند خود را تبرئه کنند، زیرا آنان خود فراهم‌ کننده بستر برای فعالیت تروریستان ‌‌اند.

رئیس‌جمهور با تاکید گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، انتقام هر قطره خون مردم بی گناه را از تروریستان جنایت پیشه می گیرند و با استعمال مشروع قوه، آنان را در هر گوشه و کنار کشور شدیداً سرکوب خواهند کرد. وی همچنان به رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داد تا برای رد یابی و سرکوب عاملین این حمله، از تمام امکانات کارگیرند.Skip to toolbar