چهار اختطافچی درهرات باز داشت شدند

17 Aug 2019

26 اسد 1398

عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات به خبر گزاری چاپار میگوید، چهار تن در پیوند به اختطاف در این ولایت بازداشت شده اند.

به گفته سخنگوی پولیس هرات این اختطافچیان هنگامی بازداشت شده اند که میخواستند یک تن از باشنده گان این ولایت را از مربوطات ناحیه یازدهم شهر هرات اختطاف نماید، که پولیس ولایت هرات موفق به بازداشت این چهار تن شده است.

به گفته آقای ولی زاده از نزد این افراد یک میل سلاح کلاشینکوف و یک عراده موتر‌ نیز به دست آمده است.

ولایت هرات از جمله ولایت امن‌ به حساب می‌ آید اما در این اواخر در این ولایت جرائم جنایی از جمله اختطاف، دوزدی، وغیره بیشتر شده است.

خبرگزاری چاپار – افغانستانSkip to toolbar