قول اردوی شاهین: بیش از چهل طالب در بلخ کشته وزخمی شدند

17 Aug 2019

26 اسد 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی درقول اردوی 209 شاهین درشمال کشور از کشته وزخمی شدن 42 طالبان دربلخ خبر می دهند.

جگرن محمد حنیف رضای سخنگویی قول اردوی 209 شاهین خبرگزاری چاپار میگوید: طی ۲۴ ساعت گذشته در دو رویداد امنیتی در مناطق قلعه بربر ولسوالی دولت آباد، سیاه آب ولسوالی شولگره ولایت بلخ 35  طالب کشته و 7 تن دیگر طالبان زخمی شدند

سخنگوی قول اردوی شاهین گفت: در نتیجه درگیری دو تن از نیروهای اردوی ملی زخم برداشته وبه شفاخانه ساحوی نظامی مزار شریف انتقال یافته است.

ازسوی هم مقام های امنیتی دربلخ می افزایند:درجریان این رویداد ها یک باب دیپوی بزرگ سلاح ومهمات مختلف النوع طالبان نیز  تخریب و از بین رفته است.

طالبان اما تاحال درمورد کشته وزخمی شدن افراد شان دربلخ به رسانه ها چیزی نگفته اند.

خبرگزاری چاپار – افغانستانSkip to toolbar