تیر باران چهار دهقان توسط طالبان در غور

17 Aug 2019

26 اسد 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی در ولایت غور می گویند: که گروه طالبان چهار دهقان را دراین ولایت تیرباران کردند.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی ولایت غور میگوید ،طالبان در روستای ” قرطس”واقع در شمال شرق شهر فیروز کوه دو کشاورز را کشته و دو تن دیگر شان با خود برده اند.

وی افزود طالبان دهقانان را به نام های ‘محبوب’و زکریا’ را به دلیل داشتن همکاری با دولت کشته اند، به گفته سخنگوی والی ولایت غور این دهاقین مصروف درو کردن گندم های شان بودند.

مقام های محلی گفتند : به احتمال زیاد طالبان دو دهقان را که با خود برده اند یک تن شان را نیز به قتل رسانده باشدند تا از سرنوشت آنان اطلاعاتی در دست نیست.

خبرگزاری چاپار – افغانستانSkip to toolbar