کشته وزخمی شدن 8 عضو یک خانواده درفاریاب

15 Aug 2019

24 اسد 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار ، مقام های امنیتی در فاریاب می گویند: درنتیجه اصابت هاوان ازسوی گروه طالبان بالای یک منزل مسکونی در این ولایت به افراد ملکی تلفات وارد شده است.
عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید که شب گذشته طالبان بالای پوسته های امنیتی در مرکز ولسوالی دولت آباد این ولایت حمله نموده بودند که توسط نیروهای امنیتی به عقب زده شدند.

سخنگوی پولیس فاریاب گفت: که درنتیجه جنگ پنج ساعته سه طالب کشته و دو تن دیگر شان شدیدآ جراحت برداشته است، همچنان یک نیروی امنیتی کشته و دو نیروهای خیزش های مردمی نیز در جنگ دیشب در ولسوالی دولت آباد جراحت سطی برداشته اند.

ازسوی هم مقام های  بر اثر اصابت مرمی هاوان طالبان بر یک منزل مسکونی در مرکز ولسوالی دولت آباد یک طفل هشت ساله جان باخت و ۷ عضو یک خانواده بشمول کودکان و زنان د جراحت برداشته است.
طالبان تا حال دررابطه به کشته وزخمی شدن افراد شان وپرتاب هاوان بالای منازل مسکونی در ولسوالی دولت آباد فاریاب به رسانه ها چیزی نگفته اند.
خبرگزاری چاپار – افغانستانSkip to toolbar