تجلیل از روز ملی بیرق به گونه ویژه درفاریاب

29 Jul 2019

۷ اسد ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، همزمان با سایر ولایات کشور در فاریاب از هفتم ماه اسد روز ملی بیرق به گونه ویژه تجلیل گردید.

تجلیل از روز ملی بیرق ساعت ۲ پس از چاشت امروز با راه اندازی برنامه های گوناگون از جمله اهتزاز پرچم سه رنگ کشور به موتر و سه چرخه ها در جاده های میمنه که استقبال مردم را به همراه داشت،نمایشات ورزشی، ترانه های میهنی توسط دانش آموزان مکاتب بخوانش گرفته شد و بخش تفریحی از دیگر بخش های تجلیل از روز ملی بیرق بود که به شهر میمنه چهره دیگر بخشیده بود.

انجینر احمد جاوید “کیوان” شاروال میمنه و رییس کمیسیون برگزاری از صدمین سالگرد استقلال افغانستان در فاریاب می گوید:که تجلیل از هفتم ماه اسد روز ملی بیرق نظر به فرمانده رییس جمهور به تمام ولایات کشور راه اندازی می شود اما از روز ملی بیرق نسبت به هر ولایت دیگر افغانستان در فاریاب به گونه ویژه راه اندازی شده است.

در این حال داکتر نقیب الله “فایق” والی فاریاب با استقبال از راه اندازی ،روز ملی بیرق گفت: که پرچم سه رنگ کشور نمادی از غرور و قربانی های بشمار افغان می باشد که بدست آمده است.

والی فاریاب همچنان گفت:تجلیل از روز های ملی از جمله هفتم ماه اسد روز ملی بیرق از مسولیت های همه افغان ها می باشد که باید از این روز تجلیل نمایند.

ازسوی هم والی فاریاب افزود: از روز ملی بیرق در حالی در شهر میمنه تجلیل می شود که جنگ در شماری از بخش های این ولایت ادامه دارد ونیروهای امنیتی در سنگر های داخل نبرد قرار دارند اما با آنهم مردم این به روز های ملی ارج می گذارند و از همچو روز های ملی به گونه ویژه تجلیل می نمایند.

خبرگزاری چاپار ـ افغانستانSkip to toolbar