بیش ازشش صد مرد و زن درهرات دست به خودکشی زدند

27 Jul 2019

5 اسد 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام در ولایتی غربی هرات می گویند که درجریان سال جاری بیش از شش صد تن در این ولایت دست به خودکشی زدند.

داکتر تمنا رئیس ریاست صحت عامه هرات میگوید: در چهار ماه اخیرسال جاری 660 اقدام دست خودکشی در این ولایت به ثبت رسیده است.

به گفته رییس صحت عامه ولایت هرات از میان که بیش از شش صد تن   458 خانم و 220 مرد می باشند.
رییس صحت عامه هرات می گوید: که از این جمله 11  تن جان باخته اند که درمیان جان باخته گان در هرات پنچ قضیه خود سوزی می باشد.

دراین حال باشنده گان هرات میگوید، دلایل خودکشی دراین ولایت مشکلات فامیلی،ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، مشکلات اقتصادی و بیکاری میان جوانان می باشد.Skip to toolbar