کشته وزخمی شدن 80 طالب درفاریاب

19 Jun 2019

29 جوزا 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار،مقام های امنیتی درقول اردوی 209 شاهین می گویند، که درنتیجه عملیات های خاص نیروهای کوماندو درسه ولسوالی فاریاب برای طالبان تلفات سنگین وارد شده است.
جگرن محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین می گوید که درنتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان از طریق زمین وهوا بخاطر سرکوب طالبان در ولسوالی کوهستان 9 طالب کشته و 7 تن دیگر زخم برداشته است.
سخنگوی قول اردوی شاهین گفت، که درپی عملیات نیروهای کوماندو در قریه تپه قشلاق ولسوالی خواجه سبزپوش بمشول یک فرمانده کلیدی گروه طالبان بنام حاجی سعید مبارز کشته و13 تن دیگر شان زخم برداشت و قریه تپه قشلاق به تصروف نیروهای امنیتی افتاده است.
همچنان تونل زیر زمینی طالبان در حدود یک کیلومترمساحت داشت تخریب گردید ،یک دیپوی سلاح ومهمات طالبان کشف وضبط شد که دراین دیپوی طالبان مواد انفجاری ازجمله 30 حلقه ماین دو عدد واسکت انتحاری جابجا گردیده بود توسط نیروهای کوماندو انفجار داده شد.
ازسوی هم سخنگوی قول اردوی 209 شاهین می گوید که در یک عملیات ویژه نیروهای کوماندو درولسوالی غورماچ این ولایت آغاز شده هنوز هم جریان دارد.
آقای رضایی می گوید که  تاحال 25 طالب بشمول مولوی حاجی ملا مسوول کمیسیون نظامی طالبان برای ولسوالی غورماچ ملا اسماعیل یکی از افراد کلیدی طالبان دو فرمانده دیگر این گروه تاحال شهرت شان مشخص نشده کشته و16 تن دیگرشان زخم برداشته اند.
وی گفت، عملیات خاص نیروهای کوماندو درولسوالی غورماچ ادامه دارد ونیروهای شامل عملیات درحال پیشروی می باشند.
در این حال به گفته مقام های امنیتی درجریان عملیات های ویژه نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی کوهستان ، خواجه سبزپوش و غورماچ به نیروهای امنیتی وافراد ملکی هیچ گونه آسیب نرسیده است.

طالبان تاحال درپیوند به کشته وزخمی شدن افراد شان به رسانه ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar