پایان رقابتهای پارا تکواندو در کابل 

16 May 2019

۲۶ ثور ۱۳۹۷

در این دوره از رقابتها 12 ورزشکار از 3 ولایت مقابل هم قرار گرفتند که در نهایت چهره های برتر این دوره از مسابقات جهت حضور به مسابقات پارا تکواندوی قهرمانی آسیا که تا دو ماه دیگر به میزبانی شهر امان اردن برگذار میشود انتخاب شدند.

در پایان این رویداد کابل با کسب نمودن 39 امتیاز قهرمان شد، بلخ با بدست آوردن 7 امتیاز نائب قهرمان شد و پکتیا نیز با 3 امتیاز مکان سوم را به خود اختصاص داد.

همچنان کمیته بین المللی پارالمپیک برای نخستین بار رشته پارا تکواندو را در بازیهای پارالمپیک 2020 توکیو مورد تآیید قرار داده است که این رویداد پس از بازیهای تابستانی المپیک میان تاریخ های 25 اگست الی 6 سپتمبر در جاپان برگذار خواهد شد.

در رقابتهای پارا تکواندوی بازیهای پاراالمپیک 2020 توکیو احتمالأ 72 تکواندو کار در سه وزن مردان و سه وزن زنان شرکت خواهند کرد.

تکواندو در بازیهای پاراالمپیک 2020 میان تاریخ های 3 الی 5 سپمتبر 2020 برگذار میشود.Skip to toolbar