مستوفی فاریاب در پیوند به اختلاس بازداشت شد

14 Apr 2019

25 حمل 1398

به گزارش خبرگزاری چاپار، سارنوالی استیناف فاریاب از بازداشت مستوفی با دو همکارش در به قضیه اختلاس بازداشت خبر میدهد.

فرید غوری رییس سارنوالی استیناف فاریاب می گوید : امروز مستوفی، مدیر عمومی اداری، معتمد جنسی اداره مستوفیت این ولایت را همراه با یک شریک جرمی در پیوند به اختلاس یک عراده موترتانکر آب نوع کاماز به ارزش مبلغ 2 لک افغانی بازداشت و به زندان فرستاده شد.

رییس سارنوالی فاریاب می گوید که یک عراده موتر نوع کاماز تانکردار قبلا در قضایای جرمی توسط امنیت ملی بدست آمده بود و در اداره مستوفیت پارک بود که بدون طی مراحل لیلام و به فروش رسیده و اکنون خریدار موتر نیز در بازداشت قرار گرفته است.

به گفته رییس سارنوالی فاریاب مستوفی این ولایت با همکارانش به جرم خود اعتراف کردند.Skip to toolbar