طالبان ازسه روستا درفاریاب عقب زده شدند

14 Feb 2019

25 دلو 1397

مقام های امنیتی درشمال کشور از آغاز خاض قطعات نیروهای کوماند به منظور سرکوب گروه طالبان درولسوالی دولت آباد این ولایت خبرمیدهند.

جگرن محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین درشمال می گوید شب گذشته نیروهای کوماندو عملیات خاص را بخاطر سرکوب طالبان در مربوطات ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب آغاز کردند.

به گفته سخنگوی قول اردوی 209 شاهین درنتیجه عملیات نیروهای کوماندو درقریه جات قریش، توپ خانه قلعه وچهارشنغو ولسوالی دولت آباد فاریاب به گروه طالبان تلفات سنگین وارد شده است.

آقای رضایی می گوید که درنتیجه عملیات روستا های قریش ، توپ خانه قلعه وچهارشنغو بدست نیروهای امنیتی افتاده همچنان 8 طالب کشته و11 تن دیگر شان زخم برداشته است.

ازسوی هم وی می افزاید که درپی این عملیات مقدار سلاح ومهمات گروه طالبان نیز بدست نیروهای افتاده است.
دراین حال باشنده گان فاریاب نیز با ابراز خرسندی از راه اندازی عملیات نیروهای امنیتی بخصوص قطعات کوماندو دراین ولایت می گویند که اکنون نیروهای امنیتی توان مقابله با هراس افگنان طالب را دارند.
این باشنده گان فاریاب همچنان از راه این چنین عملیات های سرکوب گرایانه نیروهای امنیتی افغان حمایت نموده خواستار تداوم این گونه عملیات نظامی در سایر ساحات نا امن این ولایت شدند.
خبرگزاری چاپار – افغانستانSkip to toolbar