رهبرمذهب سلفی در فاریاب به گونه مرموز جان باخت

31 Dec 2018

۱۰ جدی ۱۳۹۷

به گزارش خبرگزاری چاپار ،منابع محلی در فاریاب از مرگ مرموز مولوی عبدالقیوم ملغی رهبر مذهب سلفی ها در این ولایت خبرمیدهند.

منابع محلی درفاریاب علت جان باختن رهبر مذهب سلفی را سکته قلبی  عنوان کردند اما گفته شده که مولوی ملغی دیگر زنده نیست.

اما منابع علت دیگر جان باختن مولوی مغلی با استفاده مواد زهری به غذایی رهبر مذهب سلفی در فاریاب عنوان نموده گفتند که مولوی ملغی دیگر در این جهان نیست به زنده گیش نقطه پایان گذاشته اند دیروز دفن شده است.

ازسوی هم منابع دولتی و طالبان گفتند، مولوی عبدالقیوم ملغی رهبر مذهب سلفی ها که، در گذشته به ایجاد گروه ۲۰ نفری داعش در منطقه مَلغ ولسوالی کوهستان متهم و به تازه گی علیه طالبان فتوای جهاد را صادر کرده بود.

به گفته منابع مولوی ملغی را طالبان توسط فرد نفوذی شان مسموم و از بین برده اند، اما رهبری طالبان در فاریاب  تا حال دست داشتن این گروه را در قضیه مرگ مولوی ملغی تایید نکرده اند.

مولوی ملغی در شهر میمنه سه سال قبل حضور یافت برای عده یی که گویا سلفی هستند محور شد، در مساجد به صف نماز گزاران حنفی نفوذ کرده شماری از جوانان را دعوت به سلفیت کرد در برخی مساجد رفع الیدین و آمن بالجهر شروع نمودند که با واکنش تُند جامعه فاریاب، حنفی مذهب هستند مواجه گردیدند، بگو مگو های مذهبی منجر به درگیری های فزیکی شد، برخی فامیل ها پسران جوان خود را از خانه بیرون و عاق نمودند، شورای علمای فاریاب نیز با واکنش سخت از دولت خواست جلو این گروه تازه ظهور را در میمنه بگیرند، در یکی از عید ها اجازه اداء نماز به طریق سلفی در مسجد ساحه کارته جنرال دوستم داده نشد، مردم مولوی ملغی و پیروانش را از محل متواری ساختند سپس آنها در منطقه قطور تحت تدابیر امنیتی نیروهای امنیت ملی نماز شان را برگذار نمودند.

از مولوی ملغی و پیروانش شکایاتی بیرون شد که، نو جوانان را به صف گروه داعش تشویق و می فرستند چنانچه که یکی از جوانان جذب شده به ملغی از ناحیه اول شهر میمنه بود در جنگ طالبان با داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان کشته شد و فردی بنام قاری عبدالحق یکی از افراد با اعتبار ملغی که رهبری کننده چندین مدرسه می باشد به اتهام فرستادن جوانان به صف داعش باز داشت و زندانی شد.

خبرگزاری چاپار ـ افغانستانSkip to toolbar