یک فرمانده کلیدی طالبان درفاریاب کشته شد

22 Dec 2018

اول جدی ۱۳۹۷

به گزارش خبرگزاري چاپار، یک فرمانده کلیدی با شماری از افراد تحت امرش طالبان شب گذشته در ولسوالي پشتونکوت ولایت فاریاب کشته شد.

عبدالکریم یورش سخنگوي فرماندهي پولیس فاریاب میگوید ،که در نتیجه حمله قواي هوایي کشور، در روستاي گُلدره ولسوالي پشتونکوت فاریاب مولوی عبدالباسط مشهور به ظالم کُش همراه به چهار تن از افراد تحت امرش کشته شده است.

آقای یورش میگوید که در این حمله ۳ عراده موترسایکل شان از بین رفته است.

به گفته سخنگوي فرماندهی پولیس فاریاب، در نتیجه این حمله به افراد ملکي هیچ آسیبی نرسیده است.

گروه طالبان تاحال در پیوند به کشته وزخمی شدن افراد شان در ولسوالی پشتونکوت فاریاب با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.

ایرکین – خبرگزاري چاپار – فاریابSkip to toolbar